Klodovik HOME BiH language English language HOME

Уобичајена славска икона

формат 30 x 40 -  150e
формат 43 x 55 -  300e
формат 60 x 80 -  500e

НАПОМЕНА
Цене су оквирне, а тачна цена се формира тек по прецизном договору.
Цене, осим од формата, варирају и зависе од величине позлате, колико ликова на икони има,
као и од тога да ли је стојећа фигура или допојасна, да ли је у питању сцена, и сл...

www.ikonopis.net | www.obradjovanovic.rs